ІНФОРМАЦІЯ

    Науково-методична Рада Київського національного університету ім.Тараса Шевченка є консультативно-дорадчим органом при ректорі університету.

    Науково-методичну Раду створено для координації дій педагогічних та інженерно-педагогічних працівників університету у справі реалізації концептуальних положень розвитку національної освіти, оновлення змісту, форм та методів навчання.

    Науково-методична Рада залучає до активної діяльності провідних фахівців університету, факультетів шляхом створення науково-методичних комісій /НМК/, організації науково-методичних заходів /експертиза, експеримент, нарада, конференція, семінар/ за рахунок бюджету університету.

    Науково-методична Рада планує свою роботу як за пропозиціями ректорату, НМК факультетів, так і за пропозиціями окремих викладачів.