Завдання та функції Науково-методичної Ради

    Пошук, вивчення та апробація передового досвіду. Координація дій педагогічних, інженерно-педагогічних та інших працівників університету щодо змісту освіти, форм та методів навчання.

    Координація роботи науково-методичних комісій факультетів по розробці та впровадженню двоступеневої системи підготовки спеціалістів.

    Сприяння розвитку нових комп'ютерних технологій навчання. Визначення шляхів реалізації новітніх технологій навчання відповідно до рішень Вченої ради університету, наказів ректора, нормативно-методичної документації.

    Розробка рекомендацій по удосконаленню методики контролю успішності та критеріїв оцінки рівня підготовленості студентів /ректорський, "нульовий" контроль, контроль залишкових знань/.

    Складання експертних висновків щодо концепцій змісту норматив-них курсів та спецкурсів, програм, планів, посібників, підручників, дидактичних матеріалів та інш. розробок за напрямка-ми: виховання, гуманізація, фундаменталізація професійної підготовки, що ведеться в університеті; форм та методів навчання.

    Розробка пропозицій та визначення шляхів Їх реалізації щодо підвищення якості навчання та створення відповідного програмного, інформаційного, методичного забезпечення усіх видів діяльності у навчально-виховному процесі.

    Організація та проведення експертних оцінок науково-методичних розробок з питань змісту освіти, форм та методів навчання.

    Організація та проведення семінарів, конференцій, конкурсів-оглядів а науково-методичних питань навчання.

    Удосконалення навчальних програм та планів підготовки фахівців.

    Розробка або експертиза планів видання навчальної літератури.

    Вивчення та розповсюдження досвіду виховання та навчання.